Пътно строителство - осъществява се на няколко етапа и се състои от няколко основни дейности:
-изкопни работи
-изграждане на теренната основа за насипа
-изготвяне на отводнителните елементи,
-изграждане на подпорите, канавките и мостовете
-изграждане на основа от подходящи каменни материали
-строителство на бордюри от бетон и отводнителните улеи
-полагане на различните видове асфалт според изискванията на шосето
-поставяне на маркировка
-строителство на ограждения

Пътстрой съществува от 2007г.  със седалище в гр.Пазарджик и е сред водещите компании в бранша в централна България.
Разполагаме с отлична производствена и складова база с високотехнологична строителна и транспортна техника.  Асфалтова база SIM.
Няколко екипа от специалисти и техника, които могат да работят едновременно на различни обекти.

Компанията е с дългогодишен опит и специализирана в:
Производство и полагане на всекии вид асфалтова смес
Проучване и проектиране в областта на пътното строителство
Инфраструктурно строителство
Изпълнение на всякакви пътностроителни работи
Ново строителство
Рехабилитация на пътища и пътни настилки
Основен и текущ ремонт на пътната мрежа
Изграждане и ремонт на пътни съоръжения 
Изграждане на подпорни стени
Изпълнение на всякакви инфра­структурни обекти
Направа на ВиК инсталации 
Поддържане на  общинската и републиканска мрежа
Зимно поддържане
Сертифицирани сме по EN ISO 14001:2004, EN ISO 9001:2008, и BS OHSAS 18001:2007 и др.

В наше лице Вие ще намерите сигурност, надеждност, качество и коректност на най-високо европейско ниво.

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, АСФАЛТОПРОИЗВОДСТВО...
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

     
АСФАЛТИРАНЕ     
  

КОНТАКТ