Асфалтиране на даден път, следва да се извърши, след като бъдат извършени редица дейностти, като инфраструктурното строителство, всички други подготвителни работи, направа на основата на пътя и произведството на сфалтовата смес.
В Пътстрой сме поставили най-високи качествени норми при проследяване на всички етапи при строителството на пътищата. Само така може да се постигне висока трайност, качество и надеждност на готовата настилка.ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО       АСФАЛТИРАНЕ      ЗА НАС       КОНТАКТ
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО       АСФАЛТИРАНЕ       ЗА НАС       КОНТАКТ